נמרוד קריגר – שיקום גינות, פיתוח, מערכות השקיה במים שפירים, מערכות השקיה במים אפורים בשיתוף חברת פלסגן, יצרנית המערכות