Skip to content

נמרוד קריגר – גינון אקולוגי וחקלאות אורגנית

השקיה במים אפורים | צמחיה מקומית ופרחי בר | גינות ירק אורגניות | ריסוק גזם | הכנת קומפוסט. 054-4414544

הפרדת יציאות המים מהבית, סגול למים אפורים וירוק לביוב

יציאת המים האפורים מהבית למערכת ההשקיה

הכנה וביצוע מערכות השקיה במים אפורים, בשיתוף חברת פלסגן, יצרנית המערכות.

ראה עוד מערכות השקיה במים אפורים

פרחי בר – זריעה וטיפוח צמחיה מקומית בגינה, בעונות החורף-אביב

פרג באבן

תורמוסים בחצר

גינת חורף-אביב במראה טבעי

בית המכולות

תמונות בניית בית המכולות